✔Lambang Sila Kedua Pancasila adalah

Lambang Sila Kedua Pancasila adalah
sila kedua
Lambang Sila Kedua Pancasila adalah Rantai yang melingkar dengan warna emas. Lambang sila kedua Berada di perisai Garuda Pancasila, sila ke-2 yang mengeluarkan bunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab disimbolkan dengan rantai warna emas dengan mata rantai yang berupa kotak dan bundar yang sama-sama mengait.

Lambang sila ke-2 Pancasila ini ialah rantai yang tersusun dari gelang-gelang kecil. Arti dari gambar rantai itu ialah mengisyaratkan jalinan manusia keduanya yang sama-sama menolong. Lambang rantai pada sila ke-2 Pancasila itu terbagi dalam mata rantai berupa sisi empat dan lingkaran yang sama-sama berkaitan membuat lingkaran. Mata rantai sisi empat menyimbolkan lelaki dan mata rantai lingkaran menyimbolkan wanita. Hingga, sama-sama manusia harus sama-sama menolong keduanya.

Lambang sila ke-2 Pancasila yang berbentuk rantai emas dengan mata rantai kotak dan bundar yang sama-sama merajut mempunyai filosofi jalinan bolak-balik antar umat manusia.Jalinan bolak-balik yang disimbolkan oleh lambang sila ke-2 ini berbentuk jalinan sama-sama manusia baik lelaki atau wanita, karena rantai kotak menyimbolkan lelaki, sementara rantai bundar menyimbolkan wanita.Ke-2 wujud rantai yang sama-sama merajut menyimbolkan satu kesatuan antar manusia yang hidup di Indonesia yang junjung tinggi kebersama-samaan, tanpa melihat kelompok dan posisi.

Saat itu, sila ke-2 Pancasila mempunyai nilai-nilai yang dapat diamalkan di kehidupan setiap hari sebagai berikut ini:
  • Sama-sama tolong-menolong
  • Menghargai orang lain
  • Tidak membeda-bedakan orang berdasar kedudukan dan posisi
  • Membina kerukunan dengan tetangga dan lingkungan
  • Berperanan aktif dalam aktivitas sosial dalam masyarakat
  • Menjaga hubungan antar sesama bangsa
Nah demikian tentang lambang sila kedua pancasila. Semoga dapat menjadi gambaran dan dapat bermanfaat untuk kita semua.
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url